Welkom op de site van Stichting Protestants Christelijke Kinderopvang Katwijk

Zoals u misschien heeft vernomen biedt Prokino vanaf 1 september 2013 geen voor- en naschoolse opvang meer aan op de Hervormde scholen binnen de gemeente Katwijk.

In samenwerking met de besturen van de Hervormde Scholen en stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen Katwijk is per 6 september 2013 een nieuwe stichting opgericht: Stichting Protestants Christelijke Kinderopvang Katwijk (PCKK).

Doel: het in stand houden van christelijke kinderopvang binnen de gemeente Katwijk.

Locatie :
Groen van Prinstererschool, Piet Heinlaan 3
of
Prins Willem Alexanderschool, Parsstraat 1
te Katwijk.

D.m.v. van een behoefteonderzoek willen wij nagaan of er voldoende vraag is naar voor- en/of naschoolse opvang.

Natuurlijk wordt er met uw gegevens vertrouwelijk mee omgegaan.

Klik hier om het onderzoeks-formulier in te vullen.